86. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Bạn có thể in hoặc xuất file pdf! Thật tuyệt!

Print Friendly and PDF