78. Phép trừ dạng 17 – 7

Bạn có thể in hoặc xuất file pdf! Thật tuyệt!

Print Friendly and PDF