Trang chủ LỚP 2 Tiếng Việt Ôn bài lý thuyết

Tuần 1: Chủ Điểm: Em Là Học Sinh

Tuần 7: Chủ Điểm: Thầy cô

Tuần 8: Chủ Điểm: Thầy cô

Tuần 9: Ôn tập giữa học kì I

Tuần 10: Chủ Điểm: Ông bà

Tuần 11: Chủ Điểm: Ông bà

Tuần 12: Chủ Điểm: Cha mẹ

Tuần 13: Chủ Điểm: Cha mẹ

Tuần 14: Chủ Điểm: Anh em

Tuần 15: Chủ Điểm: Anh em

Tuần 2: Chủ Điểm: Em Là Học Sinh

Tuần 17: Chủ Điểm: Bạn trong nhà

Tuần 18: Ôn tập cuối học kỳ I

Tuần 19: Chủ Điểm: Bốn mùa

Tuần 20: Chủ Điểm: Bốn mùa

Tuần 21: Chủ Điểm: Chim chóc

Tuần 22: Chủ Điểm: Chim chóc

Tuần 23: Chủ Điểm: Muông thú

Tuần 24: Chủ Điểm: Muông thú

Tuần 25: Chủ Điểm: Sông Biển

Tuần 26: Chủ Điểm: Sông Biển

Tuần 27: Ôn tập giữa học kỳ II

Tuần 28: Chủ Điểm: Cây cối

Tuần 29: Chủ Điểm: Cây cối

Tuần 30: Chủ Điểm: Bác Hồ

Tuần 31: Chủ Điểm: Bác Hồ

Tuần 32: Chủ Điểm: Nhân dân

Tuần 33: Chủ Điểm: Nhân dân

Tuần 34: Chủ Điểm: Nhân dân

Tuần 35: Ôn tập cuối học kỳ II

Tuần 3: Chủ Điểm: Bạn Bè

Tuần 4: Chủ Điểm: Bạn Bè

Tuần 5: Chủ Điểm: Trường học

Tuần 6: Chủ Điểm: Trường học

Tuần 16: Chủ Điểm: Bạn trong nhà