47. Phép cộng trong phạm vi 7

Bạn có thể in hoặc xuất file pdf! Thật tuyệt!

Print Friendly and PDF